Copyright © 1990-2012 - Ad van de Lisdonk (Oostrum - Lb)

De genealogische gegevens en foto's op deze site zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commerciŽel en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen. Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens en/of foto's in zijn geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, noch verspreid worden via CD-Rom, DVD, Internet, Social Media (zoals b.v. Facebook, Twitter, Hyves) of op een andere wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur van deze site.

Publicatie op internet betekent dan ook dat er op teksten en foto's in deze site copyright geldt. Elke vorm van openbaar maken, dus ook voor  privť-doeleinden, in welke vorm dan ook, op andere wijze of via andere sites is dan ook niet geoorloofd zonder toestemming van de auteur. Indien er gepubliceerd wordt, met gebruikmaking van gegevens uit deze site, dan wordt men verzocht ALTIJD naar de bron te refereren.

Indien men toch gebruik maakt van de informatie van deze website krijgt men het vriendelijke verzoek het copyright van de website in acht te nemen. Daarom het verzoek om bij eigen publicatie OOK, zowel de naam van deze website als de naam van de auteur te vermelden in de bronverantwoording.

>>>>> Website: http://www.familievandelisdonk.nl & Auteur: Ad van de Lisdonk (Oostrum - Lb) <<<<<

Mocht er op deze site informatiemateriaal voorkomen waarvan U vindt dat deze onterecht of zonder toestemming gepubliceerd is of waarvan U denkt dat er reeds een copyright op geldt, laat het me dan weten.

Gegevens die niet (meer) bij archiefdiensten vrij ter inzage zijn met uitzondering van overlijdensakten, worden alleen in deze genealogische site opgenomen als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven, of geen bezwaar hebben.
Mocht er desondanks iemand zijn die bezwaar heeft en vindt dat hij of zij onterecht en zonder zijn of haar toestemming in deze site is vermeld of bepaalde gegevens van hem of haar zijn vermeld, dan kunt u dat via e-mail kenbaar maken. Ik zal er dan voor zorgen dat die informatie aangepast wordt of zonodig van de site verwijderd wordt.

 

bronverantwoording

laatst bijgewerkt op 5 november 2012

U bevindt zich op de homepage > http://www.familievandelisdonk.nl