Bronverantwoording

  

Gegevens die niet meer bij archiefdiensten vrij ter inzage zijn met uitzondering van overlijdensakten, worden alleen in deze genealogische site opgenomen als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven.
Mocht er desondanks iemand zijn die vindt dat hij of zij onterecht en zonder zijn of haar toestemming in deze site is vermeld of bepaalde gegevens van hem of haar zijn vermeld, dan kunt u dat via e-mail kenbaar maken. Ik zal er dan voor zorgen dat die informatie van de site verwijderd wordt.

Bronvermeldingen die niet in deze pagina zijn opgenomen, zijn zoveel mogelijk vermeld bij het desbetreffende onderwerp.

Algemene bronvermelding

 

 

 

 

 

Geraadpleegde literatuur e.d.

 

Geraadpleegde tijdschriften, aantekeningen en aanvullingen door familieleden, aanverwanten en belangstellenden

Zie ook: Links naar homepages van familieleden e.d.

 

Bronverantwoording: 'Bewerking van het Oud-Rechterlijk Archief van Oirschot, periode 1463 t/m 1640 door Jan Toikens (Chili)'

Bewerking van het oud rechterlijk archief Oirschot door Jan Toirkens (Chili) > BOSSCHE PROTOCOLLEN

Jan Toirkens heeft de afgelopen decennia een enorm werk verzet door het oude rechterlijk archief van Oirschot over de periode 1463 - 1640 toegankelijk te maken middels regesten. Deze regesten zijn het afgelopen jaar geleidelijk aan beschikbaar gekomen. 

De regesten zijn in helder Nederlands gesteld, zodat ze ook goed te volgen zijn voor degenen die minder ervaring hebben met historische en/of juridische teksten. Omdat de registers geheel geïndiceerd zijn en de regesten veel bijzonderheden uit de akten geven, zijn ze ook bruikbaar voor ander dan genealogisch onderzoek.

De heer Toirkens stelt het op prijs, dat als u gebruik maakt van zijn werk, hem daarvoor dan ook de credits geeft door hem in uw bronvermeldingen o.d. op te nemen. Gezien het vele werk wat hier al in zit en wat er nog gedaan moet worden, lijkt me dat een terechte vraag en een bijzonder kleine prijs voor hetgeen u hiermee binnen bereik krijgt.

In deze website is gebruik gemaakt van genealogische informatie, uit bovengenoemde bewerkingen, van de publicaties van Herman de Wit en Hein Vera

 

Bronverantwoording: 'Bewerking van Bossche Protocollen, periode 1367 t/m 1640 door o.a. Jan Toirkens (Chili)'

Bewerking van Bossche Protocollen door Jan Toirkens m.b.t. de familie van de Lisdonk (Lulsdonck, Lusdonck e.d.)

 

Bronverantwoording: 'Bewerking van Bossche Protocollen, periode 1367 t/m 1396 door Stan Ketelaars'

Bewerking van Bossche Protocollen door Stan Ketelaars

Dit project van dhr. Ketelaars, omvat zowel de latijnse integrale transcriptie alsook de korte samenvatting in modern nederlands. De totale publikatie is in boekvorm raadpleegbaar op het Stadsarchief in Den Bosch, met inbegrip van indexen op plaatsnamen, persoonsnamen etc. Ook is er een overzicht van gebruikte afkortingen beschikbaar. Het hierna volgende bestand is een extract uit dit totaalwerk voor wat betreft de plaatsen Oirschot en Best, waarbij de latijnse transcriptie niet is meegenomen.

Dhr. Ketelaars heeft mij (Jan Toirkens) toestemming gegeven om dit gedeelte voor Oirschot en Best op Internet te plaatsen. Als er in publikaties gebruik wordt gemaakt van zijn regesten, (ere wie ere toekomt c.q. auteursrechten) is het noodzakelijk een korrekte bronverwijzing op te nemen.

Jan Toirkens, Chili, 15 december 2009

In deze website is gebruik gemaakt van genealogische informatie, uit bovengenoemde bewerkingen, van de publicaties van Herman de Wit en Hein Vera

 

Bronverantwoording: 'Bewerking van Bossche Protocollen (Oirschot & Best), periode 1368 t/m 1501 door Ferdinand Smulders & Mechelien Spierings / Fichier'

Bewerking van Bossche Protocollen (Oirschot & Best) door Ferdinand Smulders & Mechelien Spierings

Digitale weergave van het fichier Ferdinand Smulders/Mechelien Spierings, voor de periode 1368-1501.
Ontstaan vanuit de samenwerking van Dhr. Jan Toirkens met Mevr. Georgina van Adrichem en Dhr. Hein Vera.
De fiches werden met toestemming van het Stadsarchief Den Bosch gefotografeerd.

In deze website is gebruik gemaakt van genealogische informatie, uit bovengenoemde bewerkingen, van de publicaties van Herman de Wit en Hein Vera

 

Bronverantwoording: 'Hoe een textielfabriek met toekomst ten onder ging' > P.W. van de Lisdonk en Cie

Het artikel is een verzameling informatie uit de volgende bronnen aangevuld met eigen onderzoeksresultaten:

 

Bronverantwoording: Spoordonkse watermolen

 

Bronverantwoording: Ommetje Lusdonck

 

Bronverantwoording: Frater Maria Asterius

 

Bronverantwoording: kapelaan Jan van de Lusdonck, alias Smolders, alias Cruysken

 

Bronverantwoording: Leendert van Lijsdonck en nakomelingen

 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) >

-      http://www.rhc-eindhoven.nl

-      http://eindhoven.digitalestamboom.nl

-      http://www.zoekjestamboom.nl

-      DTB Geldrop > doop-, trouw- en begraafregisters

 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ’s-Hertogenbosch (Het geheugen van Brabant)

-      DTB trouwen > Nederduits Gereformeerd trouwboek 1749-1789 (Geldrop)

-      DTB dopen > Rooms-Katholiek doopboek 1730-1748 (Geldrop)

 Minnesota (USA)

-       Minnesota (USA) Official Deaths and Burials (1835-1990)

-       Minnesota (USA) Official Marriage System > https://www.moms.mn.gov

-       Minnesota (USA) Historical Society >  http://people.mnhs.org

-       Find a grave > http://www.findagrave.com

-       FamilySearch Stamboom > https://familysearch.org

-       MyHermitage > https://www.myheritage.nl

Wie Was Wie: > https://www.wiewaswie.nl

Pauline Berens >

-      Wesuwe Church Records

-      Napoleonsliste 1812

-      Emslandboekweitboerenimmigratie > https://www.genealogieonline.nl/the-dutch-connection/

-      http://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens

-      http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=SHOW&db=dutchconnection

-      Holger Lemmermann > http://lemmermann-genealogie.de/scheren.pdf

 Krantenviewer Noord-Hollands Archief > http://nha.courant.nu

-    Haarlem’s Dagblad (17 november 1955 – pagina 2 van 16) > http://nha.courant.nu/periodicals/HD

-     http://nha.courant.nu/issue/HD/1955-11-17/edition/null/page/2?query=leydum&sort=relevance

 Aanvullende informatie: Bas van Dooremolen (Bergeijk)

 

Historisch fotoarchief / fotoalbum

Bronnen met o.a. een greep uit de geraadpleegde literatuur:

Mijn dank gaat tevens uit naar allen die bereid waren fotomateriaal in welke vorm dan ook aan te leveren.

 

Familieverhalen

Bronnen: Mijn dank gaat uit naar allen die bereid waren materiaal, in welke vorm dan ook, aan te leveren.

 

Gedachtenisprentjes

Bronnen: Mijn dank gaat uit naar allen die bereid waren bidprentjes aan te leveren of te mogen gebruiken voor deze website.

 

Genealogie 'van de Lisdonk '

De informatie van de familie van (de) Lisdonk is vrijwel geheel gebaseerd op eigen onderzoek door Ad van de Lisdonk uit Venray aangevuld met gegevens die familieleden, aan- en bloedverwanten, vrienden en kennissen ter beschikking stelden en gegevens uit gepubliceerde genealogieën, kwartierstaten en diverse archieven, waarvoor mijn hartelijke dank.    

Speciale dank is verschuldigd aan allen die mij persoonlijk van informatie hebben voorzien. Zie hiervoor: familieleden, aanverwanten en belangstellenden

Speciale dank is ook verschuldigd aan allen die mij via Bezoek ons ook eens op facebook > Genealogie "Familie van de Lisdonk" van informatie hebben voorzien. Zie ook hiervoor: familieleden, aanverwanten en belangstellenden

 

Genealogie ‘van den Hout’

Auteursrecht: Gerdina H.M. van den Hout (Herten Lb.), Adriaan H.A.M. van de Hout † , en Henricus P.M. van den Hout †

De informatie van de familie van den Hout is volledig gebaseerd op ruim 40 jaar genealogisch onderzoek (1954-1994) verricht door Gerdina H.M. van den Hout (Herten Lb.), Adriaan H.A.M. van de Hout † , en Henricus P.M. van den Hout † , en mij ter beschikking gesteld door Gerdina (Zus) H.M. van den Hout (Herten Lb.) voor publicatie o.a. via de internetsite van de familie van (de) Lisdonk t.b.v. alle nog in leven zijnde familieleden. De verantwoordelijkheid van de gepubliceerde gegevens op deze website ligt dan ook in handen van de eerder genoemde onderzoekers. Dank, namens Zus Heerkens-van den Hout en haar overleden broers Ad en Harrie, gaat vooral naar familieleden, aan- en bloedverwanten, vrienden en kennissen en archiefmedewerkers die gegevens ter beschikking stelden of hielpen bij het onderzoek. Door het handmatig overnemen van de gegevens door Ad van de Lisdonk (Venray), kunnen fouten geslopen zijn ondanks dubbele controle. Mochten er inderdaad fouten of onvolkomenheden in de publicatie voorkomen dan komt hem dat graag ter ore en worden de gegevens zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.  

De genealogie van den Hout is tevens aangevuld cq gewijzigd met gegevens die familieleden, aan- en bloedverwanten, vrienden en kennissen ter beschikking stelden. Zie hiervoor: familieleden, aanverwanten en belangstellenden

 

Genealogische gegevens ‘Spijkers’

De informatie van de familie Spijkers is vrijwel geheel gebaseerd op eigen onderzoek door Ad van de Lisdonk uit Venray aangevuld met gegevens die familieleden, vrienden en kennissen ter beschikking stelden en gegevens uit gepubliceerde genealogieën, kwartierstaten en deelpublicaties, waarvoor mijn hartelijke dank.    

 

Genealogische gegevens ‘van de Gevel’

De informatie van de familie van de Gevel is deels gebaseerd op eigen onderzoek. Mijn dank is vooral verschuldigd aan Ad van de Gevel uit Boxtel voor het welwillend ter beschikking stellen van zijn genealogische gegevens die aansluiten op de genealogie van de familie van (de) Lisdonk. Tevens zijn aanvullingen en correcties op de publicatie welwillend ter beschikking gesteld door Piet van Loon uit Tilburg, waarvoor mijn dank.

 

Genealogische gegevens ‘Volleberg’

De informatie van de familie Volleberg is gebaseerd op de inhoud van het boek dat 29 november 1999 is uitgegeven door de onderzoekers Hans Volleberg en Marius Vollenberg. De titel hiervan is: "Den Hofstadt toe Vaerloeberch". Het betreffen alleen gegevens die direkt aansluiten op de genealogie van de familie van (de) Lisdonk.

 

Genealogische gegevens ‘van Haare’

De informatie van de familie van Haare is gebaseerd op de inhoud van het boek dat uitgegeven is door Marius Gerardus van Haren. De titel hiervan is: Geschiedenis van 't Geldersche geslacht 'van Haren, van Haaren, van Haare'. Het betreffen alleen gegevens die direkt aansluiten op de genealogie van de familie van (de) Lisdonk.

Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)

 

   

Copyright © 1990-2016 - Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb).

laatst bijgewerkt op 2 februari 2016

U bevindt zich op de homepage > http://www.familievandelisdonk.nl